Dictee 2023

Op zaterdag 25 maart 2023 werd het dictee voor het laatst door oud-burgervader Aptroot voorgelezen. Het dictee werd geschreven door een team van leraren van het Alfrink College. De opbrengst van het dictee ging naar Stichting Leergeld. Het dictee werd gewonnen door Dian van Gelder, het beste team was Helena Technical Translations. Zowel Dian als het team van Helena Technical Translations waren ook al de winnaars van 2020, een bijzonder knappe prestatie. Kijk hier voor een foto impressie.

De tekst van het dictee:

Terug van weggeweest

  1. De Lionsclubs annonceerden gezamenlijk op hun socialemediaplatforms een geüpdatete variant van het Zoetermeers Dictee en vandaag gaan zij geheid niet onverrichter zake naar huis.
  2. Er is geen pernicieus virus of andersoortig inconveniënt obstakel meer, dus worden de ingezetenen van onze Zuid-Hollandse stad wederom getrakteerd op een verrukkelijke tekst met verraderlijke instinkers zoals onomatopeeën als iaën.
  3. Twee jaar lang moest het r.-k. Alfrink College zich verbijten vanwege het ambetante respijt, maar de anderhalvemetermaatschappij is gelukkig passé en alleen de fluks aangeschafte CO₂-meters herinneren nog aan die irritante epoche.
  4. Een doorwrocht dictee schrijven is geen sinecure; vandaag de dag is het hartstikke verleidelijk om een exposé na te bauwen van een ideeëloze chatbox.
  5. Echter, het ziet ernaar uit dat deze artificiële copywriter geen sjoege heeft van buitenissige spellingregels en daarbovenop zijn wij brave hendriken die wars zijn van trucage en na-aperij, zelfs niet in stresssituaties.
  6. Uw verrichte inspanningen bij deze verlate versie van het dictee worden dientengevolge bijzonder geapprecieerd: ieders schrijf- en spelfouten worden geteld, maar u niet euvel geduid.
  7. Het charitatieve karakter van de middag wordt traditiegetrouw niet verloochend: de baten zijn voor de ideële Stichting Leergeld, die zich sterk maakt voor nooddruftige schoolgaande kinderen in het kader van het gelijkekansenbeleid.
  8. Al ziet het eruit als een heintjedavidseffect, onze eloquente oud-burgervader kwijt zich andermaal consciëntieus van zijn taak en zal zich niet snel vergalopperen.
  9. Hoe het ook zij, uw tantaluskwelling is bijna voorbij: u bent aan een coolingdown toe en kunt hopelijk recupereren bij de langverbeide nazit met een versgeperste jus d’orange, earlgreythee of een aperitiefje met een kleine hors-d’oeuvre naargelang uw honger.
  10. Ten slotte bent u onderaan de pagina en de correctoren zullen onverwijld uw paperassen met nietsontziende rigorositeit uitentreuren corrigeren om als de wiedeweerga hun salomonsoordeel te kunnen vellen.