Het Groot Zoetermeers Dictee wordt zaterdag 25 maart gehouden in het Alfrink College aan de Werflaan. De aanvang is om 15.30 uur (de zaal gaat om 15.00 uur open) en duurt tot 19.00 uur.

 

 

Meedoen aan het dictee kan in teams of individueel. Deelname voor teams kost €125,-. Individuele deelnemers betalen €20,-. Er kunnen maximaal 75 mensen meedoen dus wees er snel bij.

Aan het dictee kunnen mensen deelnemen die een binding hebben met Zoetermeer omdat ze er wonen, werken of zijn geboren. Het dictee wordt geschreven door de docenten van het Alfrink College.

Inschrijven voor het dictee kan op deze site.

Het Groot Zoetermeers Dictee is een gezamenlijke actie van de Lionsclubs Soetermare en de Meerbloem.

 

Spelregels Groot Zoetermeers Dictee 2023

 

Het Groot Zoetermeers Dictee wordt gehouden op zaterdag 25 maart 2023 van 15.00 uur tot 19.00 uur. Het  wordt georganiseerd door de Zoetermeerse Lionsclub Soetermare en De Meerbloem en vindt plaats in het Alfrink College, Werflaan in Zoetermeer.

Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven of als team van een bedrijf. Teams bestaan uit vier personen. De opbrengst van het Groot Zoetermeers Dictee gaat naar de Stichting Leergeld. Docenten Nederlands van het Alfrink College schrijven het dictee.

 Deelname

 1. Het Groot Zoetermeers Dictee is gericht op mensen die een binding hebben met Zoetermeer.
 2. Deelname aan het Dictee kan als team bestaande uit vier personen of individueel.
 3. Team Deelname bedraagt € 125,–. Doe je als individu mee, dan bedraagt de deelname € 20,-.
 4. Er kunnen maximaal 75 personen deelnemen (totaal van teams en individueel). De inschrijving is  geldig als de deelnamekosten betaald zijn.
 5. Voor individuele deelnemers geldt dat de winnaar degene is met het kleinste aantal fouten.
 6. Voor de teams (vier personen) geldt dat ieder lid het dictee individueel maakt. Er mag niet overlegd worden. De fouten van de teamleden worden bij elkaar opgeteld. De teamscore wordt bepaald door het totaal aantal fouten te delen door het aantal teamleden. Winnaar is het team met het laagste gemiddelde.
 7. Er is een prijs voor de individuele winnaar.
 8. Er is een teamprijs voor het beste team.

 Dictee

 1. De norm voor de juiste spelling is de Woordenlijst der Nederlandse Taal, het zogenaamde

Groene Boekje, zoals op de dag van het dictee online weergegeven, inclusief de leidraad.

 1. Voor woorden of woordgroepen die niet in bovengenoemde woordenlijst staan, geldt de

spelling van Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, zoals weergegeven in de

online versie op de dag van het dictee.

 1. In de gevallen waarin regel 1 en 2 geen uitkomst bieden, beslist de jury.
 2. Als fouten worden gerekend:
 • spelfouten;
 • het onjuiste gebruik van koppeltekens of het ontbreken daarvan;
 • het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen, meervouden, verkleinvormen en vervoegingen;
 • fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en trema’s;
 • het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn en omgekeerd.
 1. Aan het einde van een regel mogen geen woorden worden afgebroken, om verwarring te voorkomen met koppel- en scheidingsstreepjes.
 2. Schrijf op elk blad uw naam en (indien van toepassing) de naam van uw team.
 3. Laat na iedere geschreven regel een regel open.
 4. Schrijf leesbaar! Als woorden onleesbaar of onduidelijk zijn, worden ze fout gerekend.
 5. Uiteraard mag er niet afgekeken of gepraat worden.
 6. Indien teams gelijk eindigen, wint het team waarvan de meeste deelnemers

op of rond de gemiddelde score zit.

 1. Indien twee of meer deelnemers als eerste eindigen worden een paar extra woorden voorgelegd. Degene die hierbij het langste foutloos blijft is winnaar.