Dictee 2020

Op zaterdag 15 februari 2020 werd het dictee voor het laatst door burgemeester Aptroot voorgelezen. Het dictee werd geschreven door een team van leraren van het Oranje Nassau College, het Erasmus College, het Alfrink College en het Picasso Lyceum. De opbrengst van het dictee ging naar de Voorleesexpress. Het dictee werd gewonnen door Dian van Gelder, het beste team was Helena Technical Translations.

De tekst van het dictee
1. Na een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek wordt uit-en-ter-na gevorst naar de oorzaak van het achenebbisje leesvaardigheidsniveau in Nederland.
2. Wijd en zijd zag men de haren van docenten Nederlands te berge rijzen bij dit gênante nieuws, terwijl de cynici bovendien een déjà-vugevoel hadden.
3. Is het een broodjeaapverhaal dat vijftienjarigen de voorkeur geven aan sms’en, instagrammen, chatten, ipadden et cetera boven het impopulaire lezen?
4. Zij zijn nochtans geen ideeëloze dommeriken, maar hebben desalniettemin de pee in als ze irrelevante, niet-authentieke teksten moeten lezen.
5. Eens temeer blijkt het immense belang van de charitatieve stichting VoorleesExpress die gebruikmaakt van de kosteloze en belangeloze inzet van aimabele en nooit chagrijnige vrijwilligers.
6. De VoorleesExpress beïnvloedt de intensiteit van voorlezen door ouder en kind en verrijkt daarbovenop de taalentourage in huis.
7. De voorlezer initieert zo in een een-tweetje met de ouder een taliger milieu.
8. Het zou van naïviteit getuigen te denken dat deze enthousiaste organisatie het eraf kan brengen zonder substantiële financiële assistentie.
9. Daarom gaan vele Lions vandaag op-en-top gemotiveerd ertegenaan om door middel van deze goededoelenactie weer een mooie recette te creëren.
10. Een valentijnscadeau zou een ietsepietsie als mosterd na de maaltijd komen, maar deze volontairs hopen de thesaurier van de VoorleesExpress wel een interessant douceurtje te kunnen offreren.
11. Onze afscheidnemende burgervader heeft zich daarom ten tweeden male op-en-top geprepareerd op het declameren van de hem ge-e-mailde tekst.
12. Geëmotioneerd nemen wij afscheid van onze burgemeester en van de originele wijze waarop hij zelfs de meest oubollige woorden weer up-to-date laat klinken.