Spelregels Groot Zoetermeers Dictee 2023

Het Groot Zoetermeers Dictee wordt gehouden op zaterdag 25 maart van 15.30 uur tot 19.00 uur. Het  wordt georganiseerd door de Zoetermeerse Lionsclub Soetermare en De Meerbloem en vindt plaats in het Alfrink College aan de Werflaan 45 in Zoetermeer.

Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven of als team van een bedrijf. Teams bestaan uit vier personen. De opbrengst van het Groot Zoetermeers Dictee gaat naar Stichting Leergeld. Docenten Nederlands van het Alfrink College, het Erasmus College, het Oranje Nassau College en het Picasso Lyceum schrijven het dictee.

I. – Deelname

 1. Het Groot Zoetermeers Dictee is gericht op mensen die een binding hebben met Zoetermeer.
 2. Deelname aan het Dictee kan als team bestaande uit vier personen of individueel.
 3. Teamdeelname bedraagt € 125,–. Doe je als individu mee, dan bedraagt de deelname € 20,-.
 4. Er kunnen maximaal 75 personen deelnemen (totaal van teams en individueel). De inschrijving is geldig als de deelnamekosten betaald zijn.
 5. Voor individuele deelnemers geldt dat de winnaar diegene is met het kleinste aantal fouten.
 6. Voor de teams (vier personen) geldt dat ieder lid het dictee individueel maakt. Er mag niet overlegd worden. De fouten van de teamleden worden bij elkaar opgeteld. De teamscore wordt bepaald door het totaal aantal fouten te delen door het aantal teamleden. Winnaar is het team met het laagste gemiddelde.
 7. Er is een prijs voor de individuele winnaar.
 8. Er is een teamprijs voor het beste team.

II. – Dictee

 1. De norm voor de juiste spelling is de Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenaamde Groene Boekje, inclusief de leidraad.
 2. Voor woorden of woordgroepen die niet in bovengenoemde woordenlijst staan, geldt de spelling van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
 3. In de gevallen waarin regel 1 en 2 geen uitkomst bieden, beslist de jury.
 4. Als fouten worden gerekend:
  • spelfouten (er zijn meerdere fouten in een woord mogelijk);
  • het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan;
  • het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen;
  • fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en trema’s;
  • het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn en vice versa.
 1. Aan het einde van een regel mogen geen woorden worden afgebroken, om verwarring te voorkomen met koppel- en scheidingsstreepjes.
 2. Schrijf op elk blad uw naam en (indien van toepassing) de naam van uw team.
 3. Laat na iedere geschreven regel een regel open.
 4. Schrijf leesbaar! Als woorden onleesbaar of onduidelijk zijn, worden ze fout gerekend.
 5. Uiteraard mag er niet afgekeken of gepraat worden.
 6. Indien teams gelijk eindigen, wint het team waarvan de meeste deelnemers op of rond de gemiddelde score zit.