Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac. Nam consectetur velit et erat fermentum aliquet. In laoreet, sem sit amet faucibus pulvinar, purus tellus tincidunt ex, vel blandit nibh dui sit amet justo.

Recent Posts

Vrijwilligers VoorleesExpress
helpen bij taalachterstand

Inzetten op gelijke kansen in het onderwijs

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het  bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.

Voorkomen van laaggeletterdheid

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Taalontwikkeling dankzij de VoorleesExpress

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. 20 weken lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier. De kinderen worden aangemeld door scholen, peuterspeelzalen of andere professionele organisaties zoals het consultatiebureau.

VoorleesExpress Zoetermeer

In Zoetermeer wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door Stichting Piëzo. Jaarlijks is er budget om 70 gezinnen een voorleestraject aan te bieden. 64 vrijwilligers zetten zich hier actief voor in als voorlezer en/of coördinator.

Dankzij een gift kunnen er extra gezinnen geholpen worden. Wat zou het mooi zijn als er in de toekomst VoorleesExpress kinderen aan het groot Zoetermeerd dictee kunnen deelnemen.

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget